Gedragstherapie

Wanneer je hond ongewenst gedrag laat zien is het fijn als er iemand met je mee kijkt en je individueel hulp krijgt hierbij.

Er wordt naar het gedrag van je hond gekeken en aan de hand daarvan advies gegeven. Er zal direct getraind worden met je hond zodat je meteen met het ongewenste gedrag aan de slag kan.

Je krijgt de bevindingen en trainingstips per mail nagestuurd en in onderling overleg kan er een vervolg afspraak worden gemaakt.

Een gedragstherapie kan wenselijk zijn wanneer je hond;

- naar andere honden uitvalt
- naar mensen uitvalt
- tegen de baas gromt
- heel erg aan de riem trekt
- weg loopt
- heel erg angstig is voor dingen
- enzovoort.....

    


Een gedragstherapie duurt ongeveer 1,5 uur en bedraagt €105,-

Er is ook een mogelijkheid tot het afnemen van een gedragspakket. Deze bestaat uit een prive les van 1 a 1,5 uur en 4 lessen in een speciaal groepje. De kosten hiervan zijn €140,-

Het afnemen van een gedragspakket waarbij u 5 privelessen neemt kost €160,-

Puppy testen

Dogs4Care test puppen van fokkers of van eigenaren. Hierbij wordt het schrik- herstel vermogen bekeken bij visuele- en auditieve prikkels. De test is pup vriendelijk en bezorgd geen trauma's voor de jonge hond.

Tijdens deze test zal de rode draad van het gedrag naar voren komen. Dit krijgt u mee op een formulier. Ook kunnen er tips gegeven worden voor de socialisatie en/of opvoeding.

De kosten voor fokkers zijn €10,- per pup.

Voor een individuele pup zijn de kosten €20,-